Effectief evalueren

Effectief evalueren is de evaluatie in verband brengen met de doelen die je ooit gesteld had voor je project of activiteit; er is een directe relatie tussen de plan-fase en de check-fase van je project of activiteit. Dit is een inhoudelijke evaluatie en geen procesevaluatie.

De oorsprong om vanuit deze gedachte te evalueren is:

Je bent professioneel nieuwsgierig

Je wilt leren en verbeteren

Je wilt verantwoording afleggen aan je (interne of externe) opdrachtgever

 

 

 

Professionele nieuwsgierigheid

Checken doe je vanuit een bepaalde beroepshouding en niet ‘omdat het in de Deming-cirkel staat’.  Je wilt weten hoe het zit. Stel je je zelf wel eens de volgende vragen? Maakt mijn werk iets uit voor de opdrachtgever, cliënt of deelnemer? Was het net zo goed met die cliënt/groep gegaan als je er niet was geweest? Vraag je je in het verlengde daarvan ook wel eens af of je je belofte aan de cliënt, de groep of opdrachtgever wel waarmaakt?

Leren en verbeteren

Leren en verbeteren is altijd leuk. Goed worden in je vak en bewust een bepaalde richting in slaan, omdat je de ervaring hebt dat dat goed is. Voordat je dat kunt, zul je moeten bepalen waar je nu staat; je kent de huidige situatie. Dat doe je door te meten. Meten biedt inzicht in dingen die goed gaan en die minder goed gaan. Meten biedt inzicht in goede resultaten en minder goede resultaten. Door te meten kan je ‘leren en verbeteren’.

Verantwoording afleggen

Bij een project of activiteit zou het logisch moeten zijn dat je na afloop kan laten zien dat je je doelen hebt waargemaakt. Het maakt eigenlijk niet uit of je het project of activiteit vanuit je eigen bedrijf doet of met een externe opdracht of geldverstrekker (subsidie of fonds). Altijd is het noodzakelijk om te laten zien dat je uren, tijd en andere middelen effectief en efficiënt besteed hebt. Dan blijft het beschrijven van je resultaten en je belofte aan je cliënten niet hangen in een mooi verhaal, je kunt het echt onderbouwen! Dat komt je professionaliteit ten goede, je kunt erdoor leren en verbeteren en dat toont meteen de relatie aan tussen deze 3 elementen.