Foursteps

Welkom bij Foursteps. Foursteps beoogt om in 4 stappen te werken aan kwaliteit in zorg & welzijn en is gebaseerd op de vier stappen uit de kwaliteitscirkel: plan, do, check en act.

Aangezien je zelf de grootste rol hebt bij de fasen ‘do’ en ‘act’, spitst de expertise van Foursteps zich toe op de fasen ‘plan’ en ‘check’. Foursteps kan je helpen bij het formuleren van ‘goede doelen’ en bij de wijze waarop je kunt nagaan of je die doelen hebt gerealiseerd.

Deze site maakt onderdeel uit van mijn eigen missie: anderen stimuleren zodat zij het belang van goed plannen inzien en daarna energie en tijd steken in meten en evalueren. Immers, als je weet waar je nu staat, heb je meer informatie welke richting je op kunt gaan om het beter te doen. Daarmee hebben we een belangrijke opstap naar kwalitatief werken te pakken.