Doel en resultaat

Een doel omschrijft een gewenste en duidelijk omschreven, situatie die, waar mogelijk, op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moet zijn. Je hebt een (smart) omschreven doel nodig om een resultaat te kunnen formuleren.

De term ‘smart’ wordt vaak genoemd als je een doel formuleert, maar dat is nog best lastig. Doe eerst je ogen maar eens dicht en droom over het doel dat je wilt bereiken voor het project of de activiteit. Ga daarna maar schaven of het doel smart te krijgen is. Mocht het niet helemaal lukken om je doel smart te formuleren, laat dan maar even zitten. Als je aan de slag gaat met het invullen van een indicatorenschema, dan wordt het veel concreter.

Voor de term SMART bestaan heel veel goede soorten uitleg op internet. Dat is de reden om deze term hier verder niet uit te leggen.

Met een middel ga je het doel proberen te bereiken door het resultaat neer te zetten.

Een resultaat = Wat Is Er Klaar Als Het Klaar Is
De omschrijving van het resultaat moet zo concreet mogelijk geformuleerd zijn, in concrete objecten (materieel/immaterieel) zoals ‘een gedrukte folder’, ‘een cursus’, het aantal vrijwilligers dat gematched is(en dus niet in werkwoorden). Deze omschrijving moet duidelijk maken wat er klaar is als het klaar is.   Of populair gezegd: het is een antwoord op de vraag wat er aan het eind van het project uit de handen valt van het projectteam of uitvoerder van een activiteit. Of nog platter gezegd: ‘Wat zegt er ‘plof’ aan het eind van het project. Het woord resultaat wordt vaak aangeduid met ‘product’, oplossing, of met het Engelse begrip ‘deliverable’:

  • wat is het product
  • wat is de oplossing
  • wat is er geleverd