Cursus

Kennis delen door middel van een cursus is altijd een kwestie van maatwerk en is afhankelijk van de leervraag. Als de leervraag varieert, dan heeft dat een uitwerking in de duur en omvang van de cursus. De ervaring leert dat de belangstelling van opdrachtgevers en deelnemers uitgaat naar:

  • ‘Goede doelen’ maken
  • SMART formuleren
  • Indicatoren formuleren
  • Werken met het indicatorenschema
  • Een meetset maken
  • Werken met de meetset
  • De analyse
  • Bewijzen dat het project werkt
  • Aantoonbaar doelen halen